Uzyskaj dostęp do systemu

Wprowadź NIP Instytucji Obowiązanej w formularzu obok i podpisz wniosek o dodanie certyfikatu.

Certyfikat użyty do podpisania wniosku zostanie dodany do instytucji.

Komunikat

W sprawie podpisów Certum.

Informujemy, że część certyfikatów kwalifikowanych wystawionych pomiędzy 01 a 10 lipca 2018 r. przez Certum nie współpracuje z różnymi systemami administracji publicznej. W związku z zaistniałą sytuacją otrzymaliśmy wiadomość, że Certum skontaktuje się w najbliższym czasie ze wszystkimi klientami w celu dokonania bezpłatnej wymiany takich certyfikatów.

Pobierz oprogramowanie.

Pobierz program do podpisywania i szyfrowania plików. Wersja z dnia 31 lipca 2018.
Wersja 2018.7.31.11
  • Wyłączono podgląd dla plików większych niż 10MB oraz dla archiwów zip, rar i tgz.
Wersja 2018.7.11.7
  • Poprawka do wykrywania kart podpisu elektronicznego wydawanych przez KIR i Sigillum
Pobierz program do weryfikacji UPO. Wersja z dnia 22 listopada 2017r.

Przy pierwszym uruchomieniu strony na przeglądarce Firefox lub Chrome wymagana jest instalacja rozszerzenia przeglądarki oraz programu Szafir Host. Należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w trakcie logowania.

W przypadku problemów z wyświetlaniem strony:

  • prosimy o instalację Java w wersji 1.8 (u171 lub nowszej).
  • jeśli dostęp do internetu wymaga serwera proxy, prosimy o konfigurację.